Showing all 11 results

Gateway chuyển đổi ra máy lẻ analog FXS

Gateway 16 cổng FXO Synway SMG1016

20,350,000 VND

Gateway chuyển đổi ra máy lẻ analog FXS

Gateway 8 cổng FXO Synway SMG1008

10,480,000 VND

Gateway chuyển đổi ra máy lẻ analog FXS

Gateway 4 FXO + 4 FXS Synway SMG1008 4O4S

11,150,000 VND
-1%

Gateway chuyển đổi ra máy lẻ analog FXS

Cổng giao tiếp VOIP-FXS Grandstream GXW4248

23,460,000 VND 23,160,000 VND
-1%

Gateway chuyển đổi ra máy lẻ analog FXS

Cổng giao tiếp VOIP-FXS Grandstream GXW4232

17,480,000 VND 17,280,000 VND

Gateway chuyển đổi ra máy lẻ analog FXS

Cổng giao tiếp VOIP-FXS Grandstream GXW4224

13,800,000 VND

Gateway chuyển đổi ra máy lẻ analog FXS

Cổng giao tiếp VOIP-FXS Grandstream GXW4216

9,660,000 VND
-2%

Gateway chuyển đổi ra máy lẻ analog FXS

Cổng Gateway Grandstream HT818

4,830,000 VND 4,730,000 VND

Gateway chuyển đổi ra máy lẻ analog FXS

Gateway Grandstream ATA HT814

2,700,000 VND

Gateway chuyển đổi ra máy lẻ analog FXS

Cổng Gateway Grandstream HT812

1,380,000 VND

Gateway chuyển đổi ra máy lẻ analog FXS

Cổng Gateway Grandstream HT813

1,748,000 VND